Sertifikatai

2009 m. bendrovėje buvo parengta ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2004 aplinkos vadybos sistema bei procedūros, užtikrinančios, kad bendrovės kokybės valdymo sistema atitiktų standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001/2008 reikalavimus.

ISO 9001

Kokybės vadybos sistema

ISO 14001

Aplinkos vadybos sistemos įdiegimas pagal ISO 14001 standartą padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes, didina įmonės patikimumą ir konkurencingumą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje. SERTIKA siūlo aplinkos vadybos sistemos sertifikavimą pagal ISO 14001 standartą.

OHSAS 18001

Šis tarptautinis standartas skirtas profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemai. Vadybos sistema, įdiegta pagal šį standartą, teikia įmonei visapusišką naudą: minimizuoja darbdavio rizikas, tobulina egzistuojančią vadybos sistemą, suteikia užtikrintumo, padidina saugumą, yra naudingas ir daugeliu kitų aspektų.