Apie mus

Bendrovė veiklą pradėjo 1965 m. kaip Kaimo kilnojama mechanizuota kolona Nr. 12 (Raseinių KMK). 1986 m. balandžio mėn. įmonė reorganizuota į Raseinių statybos organizaciją Nr.2 (RSO-2). 1990 m. lapkričio mėn. tapo Raseinių 2-ąja valstybine statybos įmone (VSĮ-2).

1993 m. kovo mėn. 2 d. įregistruota Akcinė bendrovė „Raseinių statyba“. 2004 m. rugsėjo 24 d. perregistruota į UAB „Raseinių statyba“. 2006 m. sausio 13 d. įmonėje įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus.

Nuo 2009-11-19 d. įmonė taip pat sertifikuota pagal aplinkos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2004, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartą BS OHSAS 18001:2007/ LST 1977:2008 ir atnaujinta Kokybės vadybos sistema pagal standartą ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001/2008.

2010 m. rugsėjo mėn. 15 d. UAB „Raseinių statyba“ tapo statybininkų asociacijos nare.

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR TIKSLAI
Įmonės Vizija Tapti modernia, visuotinai pripažinta, socialiai atsakinga, draugiška žmogui ir aplinkai, statybos paslaugų įmone.
Įmonės Misija Lietuvos ūkio subjektams teikti kokybiškas projektavimo ir statybos darbų paslaugas.
Įmonės Tikslai Maksimalios pridėtinės vertės sukūrimas UŽSAKOVUI ir iš to naudos gavimas įmonei, jos darbuotojams ir akcininkams.