Statybos Darbai

Statybos Objektai
Objektu Galerija
Pagal turimus sertifikatus ir pažymėjimus, mums suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą.

Veiklos Specifikacija

  • Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
  • Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas).
  • Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.